Refined by Fire

R990,00

Fynbos groei soos vlamme na ‘n veldbrand. Nuwe lewe uit die swart roet. Ons word ook deur vuur gesuiwer, vir nuwe Zoe Lewe.

Availability Enquiry

Illustrasies word vir my n manier om my eie (en ander se) stories visueel te vertel. Elke onderwerp dra vir my ‘n persoonlike simboliek.

In my kop is ek altyd besig met ‘n naratief waarbinne elke individuele illustrasie inpas in ‘n tydlyn of hoofstuk. Dit word n woordelose storieboek(Silent book). Fynbos, Vuurkleure, Granate, blare, jakkalsies, vetplante, seediere en visse het elk n simboliese betekenis in my werk.

Soos n kaartsleutel waarmee jy die storie kan ontsluit

Illustrations become a way for me to tell my own(and others’) stories visually. Each subject carries a personal symbolism.

In my mind I am always busy with a narrative within which each individual illustration fits into a timeline or chapter. It becomes a silent book. Pomegranates. Leaves, foxes, succulents, sea animals and fish each have a symbolic meaning in my work. Like a key with which you unlock the story.

Dimensions 290 × 210 mm
Scroll to Top